مسافران گرامی، حتما قبل از ثبت هر گونه درخواست و پرداخت وجه از پذیرش جواب صادره از آزمایشگاه کیوان توسط شرکت هواپیمایی مورد نظر خود مطمئن شوید. آزمایشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد.