مسافران گرامی، آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی کیوان در لیست تأیید شده برای آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی توسط وزارت محترم بهداشت می باشد.
لیست جهت دانلود

برای مطالعه قوانین شرکت های هواپیمایی به وبسایت آنها سر بزنید:
هواپیمایی امارات
هواپیمایی قطر
فلای دبی
ترکیش ایر

نکته مهم: هواپیمایی ماهان - در حال حاضر انجام آزمایش برای مسافران ماهان به همه مقصدها غیر از مقصدهای کشور چین امکان پذیر می باشد.