ثبت نام تلفنی: 021-91071292

خود ارزیابی کرونامرحله 1 از 5

  • مراجعه کننده گرامی،
    لطفا در نظر داشته باشید که این پرسشنامه صرفا جهت اطلاع شما از وضعیت نسبی سلامت خود بوده و نباید در تصمیمات پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.