ویروس جدید کرونا

ویروس جدید کرونا

 تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۹ |  ساعت: ۱۰:۳۸ |  نویسنده: مدیر


در مجموع 1108 مورد تاًیید شده در رابطه با ویروس جدید کرونا، شناسایی و شده است.از تاریخ 13 دسامبر 2020 اینویروس کرونا جدید به عنوان VUI-202012/01 (اولین گونه تحت برسی ) در انگلستان شناسایی شده است. این ویروس کرونای جدید شامل دامنه ای از تغییرات ژنتیکی است که به صورت غالب در قسمت های جنوب شرقی بریتانیا پخش گردیده است.

دانشمندان بریتانیایی مسئول یک سری تحقیقات ویروسی و اپیدمیولوژیک فوری برای شناسایی بیشتر بر تاثیر و تغییرا خواص ویروس کرونای جدید هستند. مانند شدت انتقال بیماری، واکنش به آنتی بادی و یا تاثیر واکسن بر روی ویروس است.

همه ویروس ها از جمله آنهایی که باعث کوید-19 می شود، به صورت گردشی تغییر میکنند. این تغییرات میتوانند منجر به تغییر شخصیت ویروس شود. به دلیل این تغییرات همه اقدامات برای پیش گیری و در نهایت پایان گسترش سارس- کوید- 2 باید ادامه یابد.

این گونه جدید پخش شده در انگلستان دارای ترکیبات گوناگونی از جهش، به ویژه در ژن s می شود. نشانه های اولیه ای وجود دارد که نشان میدهد این گونه قادر به این است که آسان تر بین انسان ها پخش گردد. از جمله نشانه های دیگری هم که وجود دارد تاثیر این گونه ممکن است که بر عملکرد برخی از ابزار های تشخیص این ویروس تاثیر بگذارد; و انطباق تست برای شناسایی این گونه مهم است. اما هیچ نشانه دقیقی از تغییر در شدت این بیماری مشاهده نشده، اما همچنان در حال برسی است.

با ادامه انتشار این ویروس احتمال دارد که شاهد جهش های بیشتری در طول زمان باشیم.

اگر نیاز به آزمایش کرونا یا آنتی بادی دارید میتوانید به وبسایت آزمایشگاه کیوان مراجعه کنید:

https://keyvanlab.com

https://keyvanlabtest.ir