استرداد وجهاسترداد وجه نمونه گیری در منزل

  • جهت استرداد وجه پرداخت شده، فرم زیر را پر کنید.

    لطفا در نظر داشته باشید:
    - نوبت دریافت شده جهت آزمایش در آزمایشگاه، قابل استرداد نمی باشد.
    - لغو آزمایش بدون دلیل با کسر 20% از مبلغ کل انجام می شود.
    - ثبت شماره فاکتور اختیاری است. (نمونه: VKFB-2021-8-5-12345)